Partners

Coa misión de promover o intercambio intercultural e os negocios entre os profesionais da música, WOMEX regresa a España unindo forzas novamente con
Nordesía Produccións, o partner local de WOMEX 23.

Produtor

Partner Local

Organizado por

Socios institucionais

Partner Cultural

Partner Principal de Medios

Transporte oficial